Photo de stock - Synagogue El Transito, Sefardi Museum, Toledo, Castile_La Mancha, Spain / Sinagoga del Transito, Castilla_La Mancha

Photo de stock: Synagogue El Transito, Sefardi Museum, Toledo, Castile-La Mancha, Spain / Sinagoga del Transito, Castilla-La Mancha.

Mots-clés utilisés