Photo de stock - Grapes, Turpan, Xinjiang

Photo de stock: Grapes, Turpan, Xinjiang.